VēstisDegvielas tirgotājiem jānodrošina SEG emisiju samazinājums
01.10.2018
Degvielas piegādātājiem Latvijā līdz 2020. gada 31. decembrim jānodrošina siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums vismaz par 6% attiecībā pret 2010....
Lasīt vairāk
Degvielas saderības marķējums
14.09.2018
Lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties saviem transportlīdzekļiem pareizo degvielu visā Eiropā, Eiropas Savienība ir piekritusi ieviest jaunas marķēšanas prasības tikko ražotajiem transportlīdzekļiem un degvielas uzpildes stacijām. No 2018. gada oktobra Eiropā ieviesīs jaunu, unikālu un saskaņotu degvielas etiķešu komplektu. Šī etiķete tiks izvietota: • sabiedriskajās degvielas uzpildes stacijās uz degvielas uzpildes sūkņa un tā uzpildes pistoles; • uz tikko ražotajiem transportlīdzekļiem tieši blakus degvielas bākas vāciņam; • transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā. Pašiem jaunākajiem transportlīdzekļiem šī informācija tiks atspoguļota arī elektroniskajā rokasgrāmatā, kas pieejama,...
Lasīt vairāk
LDTA neatbalsta līdzdalības mehānisma un sankciju ieviešanu degvielas tirgotājiem par AER 10% neizpildi
13.09.2018
Valdība ir atbalstījusi un iesniegusi Saeimā Ekonomikas ministrijas izstrādāto likumprojektu “Transporta enerģijas likums” (turpmāk – Likums), ar kuru plānots aizvietot Biodegvielas likumu....
Lasīt vairāk
Iezīmētos (marķētos) naftas produktus administrēs ar LAD sistēmu
20.07.2018
20.07.2018. stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa. Grozījumi paredz, ka sākot ar 2019. gada 1. februāri papīra veida VID izsniegtās izziņas par marķētās dīzeļdegvielas iegādei apkurei tiks aizstātas ar elektroniski izsniegtajām izziņām, izmantojot tiešsaistes sistēmu naftas produktu limitu uzskaites nodrošināšanai. Izziņās norādītais naftas produktu apjoms, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus, tiks kontrolēts, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko...
Lasīt vairāk
Dažādi par un ap degvielas cenām
25.06.2018
  Pēc kāda principa tiek veidota degvielas cena? Degvielas gala cenas, kas redzamas degvielas uzpildes stacijās (DUS), visās ES dalībvalstīs veidojas pēc līdzīga principa. Proti, DUS degvielas gala cenu veido 3 pamata komponentes - degvielas iepirkuma cena, valsts nodevas un nodokļi, mazumtirgotāja izmaksas. Latvijā degvielas gala cena veidojas pēc šādas proporcijas:                                                          ...
Lasīt vairāk
LDTA aicina izveidot un ieviest aģentūras modeli naftas produktu rezervju uzturēšanai
27.03.2018
Ministru kabinets 2018. gada 6. februārī izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu "Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu" (turpmāk - Ziņojums). Ziņojums sagatavots, lai uzlabotu drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju (turpmāk - drošības rezervju) izveides sistēmu. Drošības rezerves Latvijā tiek veidotas atbilstoši Padomes 2009. gada 14. septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves, prasībām un kura Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir pārņemta ar Enerģētikas likuma 72.pantu. Kopš 2011....
Lasīt vairāk
No 01.03.2018 spēkā jauna naftas produktu drošības rezervju valsts nodevas likme – 12,35 eiro
01.03.2018
No 2018. gada 1. marta spēkā jauna valsts naftas produktu rezervju (drošības rezerves) valsts nodevas likme – 12,35 eiro 01.03.2018 14:21 No 2018. gada 1. marta valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 12,35 euro par Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr.450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā...
Lasīt vairāk
LDTA ievēlēta jauna Valde
30.01.2018
“LDTA Biedru kopsapulce 2018. gada 18. janvārī uz trīs gadiem ir ievēlējusi jaunu valdi trīs cilvēku sastāvā,” informē LDTA izpilddirektore Ieva Ligere. Par LDTA Valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Ojārs Karčevskis, SIA “Astarte nafta” valdes priekšsēdētājs. Par LDTA Valdes locekļiem ir ievēlēti Viesturs Astičs, SIA “Circle K Latvia” mazumtirdzniecības tīkla direktors, un Ivars Blumbergs, SIA “Orlen Latvija” valdes priekšsēdētājs.
Lasīt vairāk
Obligāts biodegvielas piejaukums dīzeļdegvielai no 16. aprīļa līdz 31.oktobrim
25.01.2018
Ministru kabinets 2018. gada 23. janvārī veica grozījumus Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” paredzot, ka turpmāk dīzeļdegvielai laikā no 16. aprīļa līdz 30. oktobrim obligāti jāpievieno biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas (RME), 4,5-7 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma vai parafinizēta dīzeļdegviela (piem. HVO), kas iegūta no biomasas, vismaz 4,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma, neatkarīgi no dīzeļdegvielas klases. Degvielas mazumtirdzniecības vietās (DUS) uz tehnoloģiskajām iekārtām...
Lasīt vairāk
Dienas Biznesa TOP500 degvielas tirgus analīze
22.11.2017
Degvielas legālā realizācija tonnās Latvijā 2016. gadā ir pieaugusi par 3.2%, sasniedzot 1 202 741 (viens miljons divi simti divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit viena) tonnas. 2016. gadā benzīna vidējā cena pasaulē samazinājās par 17.3% un dīzeļdegvielas vidējā cena pasaulē samazinājās par 20.6% salīdzinājumā ar 2015. gada vidējām cenām. 95 markas benzīna vidējā cena 2015. gadā bija 574.14 USD/t un samazinājās attiecīgi līdz 474.63 USD/t 2016. gadā. Dīzeļdegvielas vidējā cena samazinājās no 507.03 USD/t 2015. gadā līdz 403.11 USD/t 2016. gadā. Un līdz...
Lasīt vairāk