LDTA neatbalsta līdzdalības mehānisma un sankciju ieviešanu degvielas tirgotājiem par AER 10% neizpildi

13.09.2018


Valdība ir atbalstījusi un iesniegusi Saeimā Ekonomikas ministrijas izstrādāto likumprojektu “Transporta enerģijas likums” (turpmāk – Likums), ar kuru plānots aizvietot Biodegvielas likumu. Likums paredz plašāku alternatīvās degvielas izmantošanu transportā un biodegvielas piejaukumu palielināšanu tradicionālai degvielai.

Būtiskais:

  • Likuma mērķis ir veicināt alternatīvās degvielas izmantošanu transportā un sekmēt tās infrastruktūras attīstību.
  • Likumā noteikts valsts mērķis – no atjaunojamiem energoresursiem (AER) saražotās enerģijas īpatsvars transporta enerģijas bruto galapatēriņā Latvijā 2020. gadā jābūt vismaz 10% (turpmāk – 10% AER mērķis), tādējādi ieviešot ES direktīvas 2009/28/EK prasības.
  • Likums kļūs par transporta enerģijas tirgus attīstības vispārējo regulējumu un aizvietos Biodegvielas likumu.
  • Likums sastāv no 10 pantiem, no kuriem septiņos ir ietverts deleģējums Ministru kabinetam.
  • Likums 10% AER mērķa sasniegšanā paredz līdzdalības mehānismu degvielas tirgotājiem un sankcijas degvielas tirgotājiem par mērķa neizpildi.
  • Šobrīd biokomponentes piejaukums 95. markas benzīnam un dīzeļdegvielai noteikts 4,5–5% robežās.
  • Valsts mērķi AER jomā nevar sasniegt tikai ar biodegvielu.

LDTA uzskata, ka Likums ir izstrādāts formāli pēdējā brīdī, lai varētu atskaitīties Eiropas Savienības institūcijām par direktīvu ieviešanu, aizmirstot par valsts, komersantu un sabiedrības ekonomiskajām interesēm. Acīmredzami ir tas, ka lielākais atbildības slogs 10% AER mērķa sasniegšanā tiek pārlikts uz Latvijas degvielas tirgotājiem. Turklāt jau tagad apzinoties, ka to nav iespējams izpildīt.

LDTA iebilst pret naftas izcelsmes degvielas daļēju aizvietošanu 10% apmērā no enerģētiskās vērtības ar alternatīvo degvielu vai biodegvielu, jo uzskatām, ka Latvijas degvielas tirgotājiem vajadzīgais alternatīvās degvielas vai biodegvielas apjoms tirgū nebūs pieejams.

LDTA iebilst pret Likumā noteikto līdzdalības mehānismu degvielas tirgotājiem panākt, lai sasniegtu noteikto 10% AER mērķi. Degvielas piegādātājiem ne tikai ir paredzēts līdzdalības mehānisms, bet arī noteiktas soda sankcijas par tā neizpildi situācijā, kad valsts pati nespēj nodrošināt ar instrumentiem, ar kuru palīdzību noteikto mērķi sasniegt un pienākumu izpildīt.

LDTA uzskata, ka atbildība būtu nosakāma solidāri starp valsti, komersantiem un degvielas lietotājiem. Valstij būtu jābūt skaidram redzējumam un regulējumam par to, kā noteikto mērķi reāli sasniegt, nevis “pārmest” atbildību uz degvielas tirgotājiem.

Saistītie raksti