FuelsEurope Statistikas ziņojums 2019

26.06.2019


Augstas kvalitātes, pārbaudīti un uzticami fakti un skaitļi ir būtiski, lai veiktu ekonomisko un politisko analīzi. Šim nolūkam FuelsEurope 2019. gada statistikas ziņojums sniedz visaptverošu statistikas kopumu par naftas pārstrādes industriju.

Šis 2019. gada ziņojums satur visjaunāko informāciju, kas balstīta uz pašreiz pieejamiem nozares datiem. Jāatzīmē, ka daži dati tiek atjaunināti ik pēc 2 vai 4 gadiem.

Ziņojums aptver pasaules enerģijas tirgus, naftas produktu pieprasījumu un starptautiskās tirdzniecības plūsmas, degvielas specifikācijas, cenas, integrāciju ar naftas ķīmijas nozari, kā arī nozares ekoloģiskos raksturlielumus.