Par LDTA


LDTA

 

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija (LDTA) ir brīvprātīga Latvijas degvielas tirgotāju apvienība, kas nodibināta 1998. gadā.

LDTA Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta 1998.gada 29.oktobrī un pārreģistrēta par Biedrību 2005.gada 16.novembrī.

LDTA dibinātāji – SIA “Astarte-nafta”, SIA “Gulbenes Degviela”, SIA “Hydro Texaco Latvija”, AS “Kurzemes Degviela”, AS “Latvijas Nafta”, SIA “Latvija Statoil”, SIA “Lukoil Baltija Rīga”, SIA “Neste Latvija”, SIA “Shell Latvia” un SIA “Viada”.

LDTA tika dibināta ar mērķi būt partnerim valdībai un līdzdarboties nozares normatīvās bāzes izveidē. Nozares normatīvās bāzes izveide notika laika posmā no 1998. gada līdz 2004. gadam. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) LDTA aktīvi līdzdarbojās normatīvo aktu salāgošanā ar ES normatīviem, kā arī LDTA bija viena no līderēm eiro ieviešanas procesā.

 

VĪZIJA

 

Mēs uzlabojam uzņēmējdarbības vidi degvielas tirdzniecības nozarē Latvijā.

 

MISIJA

 

Mēs esam neatkarīga, uz nozares attīstību orientēta degvielas nozares biedrība, kas iestājas par godīgu konkurenci un pret diskrimināciju.

Mēs esam eksperti un partneri nozares normatīvo aktu izstrādātājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Mēs esam mediatori, kas veido dialogu un atgriezenisko saiti starp biedriem, normatīvo aktu izstrādātājiem, lēmumu pieņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām par nozarei aktuālajiem jautājumiem.

 

VĒRTĪBAS

 

Attīstība – redzam gan savas, gan nozares attīstības perspektīvas atbilstoši jaunākajām labākās prakses tendencēm. Tiecamies laikus gatavoties pārmaiņām.

 

Sadarbība – esam vērsti uz sadarbību attiecībās ar valsts institūcijām un sociālajiem partneriem, kā arī sabiedrību. Mūsu vidū valda tieša, godīga un atklāta saskarsmes kultūra. Mūsu saskarsmes prasmes ir balstītas ilggadējā pieredzē.

 

Atbildība – mēs esam uzticams sadarbības partneris, kam rūp nozares attīstība un sabiedrības drošība un labklājība.