Pārvalde


LDTA organizatoriskā struktūra sastāv no LDTA biedru sapulcēm, kas ir augstākā lēmējinstitūcija, un valdes – izpildinstitūcijas trīs personu sastāvā, ko ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem no biedru pārstāvju vidus.

 

LDTA valde

Valdes priekšsēdētājs – OJĀRS KARČEVSKIS, SIA “Astarte Nafta” valdes priekšsēdētājs

 

Valdes loceklis – VIESTURS ASTIČS, SIA “Circle K Latvia” mazumtirdzniecības tīkla direktors

Valdes loceklis – IVARS BLUMBERGS, SIA “Orlen Latvija” valdes priekšsēdētājs

 

 

 

Izpilddirektore

 

LDTA izpilddirektore ir IEVA LIGERE.

LDTA izpilddirektore vada un organizē LDTA  darbu LDTA noteiktajos darbības virzienos.