Pārvalde


LDTA organizatoriskā struktūra sastāv no LDTA biedru sapulcēm, kas ir augstākā lēmējinstitūcija, un valdes – izpildinstitūcijas trīs personu sastāvā, ko ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

LDTA valde

Valdes priekšsēdētājs – OJĀRS KARČEVSKIS, SIA “Astarte Nafta” valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis – ALVIS ĒRGLIS, SIA “Circle K Latvia” pārdošanas direktors

Valdes locekle – INESE ULMANE, AS ”VIADA Baltija” valdes locekle

Izpilddirektore

LDTA izpilddirektore ir IEVA LIGERE.

LDTA izpilddirektore vada un organizē LDTA  darbu LDTA noteiktajos darbības virzienos.