Obligāts biodegvielas piejaukums dīzeļdegvielai no 16. aprīļa līdz 31.oktobrim

25.01.2018


Ministru kabinets 2018. gada 23. janvārī veica grozījumus Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” paredzot, ka turpmāk dīzeļdegvielai laikā no 16. aprīļa līdz 30. oktobrim obligāti jāpievieno biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas (RME), 4,5-7 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma vai parafinizēta dīzeļdegviela (piem. HVO), kas iegūta no biomasas, vismaz 4,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma, neatkarīgi no dīzeļdegvielas klases. Degvielas mazumtirdzniecības vietās (DUS) uz tehnoloģiskajām iekārtām (degvielas uzpildes sūkņiem) no 1. novembra līdz 15. aprīlim patērētājam labi redzamā vietā jānorāda dīzeļdegvielas aukstā filtra nosprostošanās punkts (grādos pēc Celsija) un degvielas klase atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2017.

Papildus biodīzeļdegvielai jāatbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismam un uzraudzības un kontroles kārtībai.

Saistītie raksti