Degvielas lietotāji deklarēs degvielas uzglabāšanas tvertnes no 2020. gada 1. janvāra

04.01.2019


Degvielas lietotāji, kuri izmanto degvielu savām vajadzībām, no 2020. gada 1. janvāra deklarēs Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 m3.  To paredz Ministru kabinetā 2018. gada 4.decembrī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība“.

“Degvielas lietotāji noteikumu izpratnē ir juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs. Deklarācijā būs jānorāda degvielas (izņemot gāzes) uzglabāšanas tvertņu skaits, katras tvertnes nominālais tilpums un kopējais tvertņu tilpums katrā adresē. Tvertņu deklarēšanas prasība noteikumos ir iestrādāta pēc Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas iniciatīvas. Šādas prasības ieviešana ir solis degvielas tirgus sakārtošanā un nelegālās degvielas tirdzniecības mazināšanā,” vērtē LDTA izpilddirektore I. Ligere.

Tāpat grozījumi paredz, ka apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar naftas produktiem, līdz 2019. gada 1. jūnijam uzstāda papildus videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā. Kameras nodrošina noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību, kā arī noliktavas teritorijā izvietoto naftas produktu saņemšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību.

Videonovērošanas kameru ierakstus, kā arī videonovērošanas kameru audita pierakstus jāsaglabā par iepriekšējiem trim mēnešiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma apstiprināts noliktavas turētājs nodrošina pieejamību videonovērošanas kameru ierakstiem un audita pierakstiem.

Saistītie raksti