Aizliegums pārdot alkoholu degvielas uzpildes stacijās ir valsts sankcionēta legālā tirgus pārdale

26.07.2019


“Veselības ministrijas iecere aizliegt pārdot alkoholiskos dzērienus degvielas uzpildes stacijās (DUS) ir neefektīvs pasākums, tas nesasniegs iecerēto mērķi – samazināt alkoholisko dzērienu pieejamību un patēriņu.  Tas tikai kropļo konkurenci un legāli pārdala alkohola tirdzniecību par labu citiem veikalu tīkliem,” pauž Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere.

Aizliegums nesasniegs mērķi

Saskaņā ar VID datiem uz 2019. gada 30. jūniju Latvijā darbojās 8574 alkoholisko dzērienu (tirgo gan alu, gan citus alkoholiskos dzērienus) mazumtirdzniecības vietas, tajā skaitā līdz 450 DUS veikaliem, un  190 – tikai alus mazumtirdzniecības vietas, attiecīgi kopā – 8764.

Veselības ministrija nav analizējusi un nav norādījusi, kur transportlīdzekļu vadītāji, kas vadījuši transportlīdzekli alkohola reibumā, alkoholu ir iegādājušies. To var iegādāties gan pārtikas veikalos, gan dzērienu veikalos, gan HoReCa (viesnīcas, restorāni, kafejnīcas), kā arī degvielas uzpildes staciju veikalos. Pie visām minētajām tirdzniecības vietām ir ērta piekļuve ar transportu transportlīdzekļu vadītājiem.

“Nav nekāda pamata automātiski pieņemt, ka, piemēram, transportlīdzekļu vadītāji, kas izraisījuši ceļu satiksmes negadījumu alkohola reibumā, alkoholu ir iegādājušies kādā no DUS veikaliem. Līdz ar to nav nekāda pamata prognozēt, ka līdz ar alkoholisko dzērienu tirdzniecības aizliegumu DUS mazināsies gadījumu skaits, kad transportlīdzekļu vadītāji vada transportlīdzeki alkohola reibumā un secīgi izraisa ceļu satiksmes negadījumu. Statistika jau šobrīd liecina, ka transportlīdzekļu vadītāju alkohola reibumā izraisīto smago ceļu satiksmes (ar cietušajiem) negadījumu īpatsvars ar katru gadu mazinās, tāpat mazinās ar bojā gājušo skaits šajos negadījumos. Alkohola tirdzniecības aizliegums DUS veikalos nav un nevar būt instruments plānā norādīto mērķu sasniegšanai tā neefektivitātes dēļ,” uzskata I.Ligere.

Legāla tirgus pārdale par labu citiem veikalu tīkliem

LDTA valdes priekšsēdētājs O.Karčevskis norāda, ka aizliegums pārdot alkoholiskos dzērienus DUS ir klajš konkurences pārkāpums. Plāns nesatur nekādu izvērtējumu un pamatojumu, kāpēc tieši DUS būtu jānoteic šāds aizliegums, nevis, piemēram, lielveikalos. Šāds aizliegums nekādā veidā nesamazinās pieejamību, jo faktiski pircēju plūsma tiek novirzīta uz tuvākajiem veikaliem, kuriem nekādi aizliegumi netiek paredzēti. Rezultātā DUS veikalos pirkumu grozs mazināsies, savukārt, veikalos proporcionāli pieaugs pārdoto alkoholisko dzērienu apjoms, nekāds cits rezultāts ar šādu pasākumu nevar tikt sasniegts. Uzskatām, ka šāds aizliegums ir valsts sankcionēta alkoholisko dzērienu tirdzniecības pārdale par labu veikaliem.

Jānoteic visiem vienādi tirdzniecības ierobežojumi

Lai samazinātu alkohola pieejamību un izplatību, tas ir jāplāno kompleksi un visaptveroši, paredzot visiem alkoholisko dzērienu tirgotājiem vienādus nosacījumus, nevis bez jebkāda izvērtējuma aizliegt alkoholisko dzērienu tirdzniecību tirgotāju lokam, kas pēc alkoholisko dzērienu vietu skaita un pārdotā apjoma ir mazākumā.

“Daudz efektīvāku un redzamāku rezultātu alkohola pieejamības un izplatības mazināšanā panāktu, vispirms izpētot cēloņus alkohola lietošanai, izskaužot nelegālā alkohola izplatību un tā lietošanu, kā arī, paredzot visiem alkoholisko dzērienu tirgotājiem vienādus ierobežojumus bez izņēmumiem,” uzsver I.Ligere.