Nodokļi un degvielas cena

 

Valsts nodokļu politika būtiski ietekmē degvielas gala cenu degvielas uzpildes stacijās. Nodokļi tiek ietverti degvielas gala cenā, un tie ir viens no galvenajiem faktoriem, kas atspoguļo degvielas cenu atšķirības starp valstīm, tai skaitā, starp Igauniju, Lietuvu un Poliju.

Degvielas gala cena Latvijā ietver šādus nodokļus: akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un valsts rezervju nodeva.

Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 19,30 eiro par Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto naftas produktu tonnu. Likme noteikta Ministru kabineta 2014. gada 11. jūnija noteikumos Nr.450 .

Latvijā PVN un akcīzes nodokļa likmes noteiktas Pievienotās vērtības nodokļa likumā un likumā “Par akcīzes nodokli”.

 

 


Akcīzes nodokļa likmes degvielai Latvijā (bez PVN)

Degvielas veids no 2016.01.01 no 2018.01.01 no 2020.01.01 no 2021.02.01
EUR par 1000 L
Benzīns 436.00 476.00 509.00 509.00
Benzīns (E85) 131.00 142.80 152.70 360.00
Dīzeļdegviela 341.00 372.00 414.00 414.00
Biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela 0.00 0.00 0.00 330.00
Autogāze 113.3 134.2 153.9 153.9
Kurināmā, marķētā degviela 56.91 56.91 56.91 60.00*
Kurināmā, marķētā degviela (Bio 5%) 21.34 21.34 21.34 60.00*
Kurināmā, marķētā biodīzeļdegviela   (100%) 21.00*
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 50.00 55.80** 62.10 62.10
* no 2021.07.01
**no 2018.07.01

Akcīzes nodokļa likmes degvielai Baltijā un Polijā (EUR/l bez PVN)

2023 Latvija Lietuva Starpība
Benzīni 0.509 0.466 0.043
Dīzeļdegvielas 0.414 0.372 0.042
LPG 0.154 0.164 -0,01
2023 Latvija Igaunija Starpība
Benzīni 0.509 0.563 -0.054
Dīzeļdegvielas 0.414 0.372 0.042
LPG 0.154 0.104 0,05
2023 Latvija Polija Starpība
Benzīni 0.509 0.369 0.14
Dīzeļdegvielas 0.414 0.334 0.08
LPG 0.154 0.046 0.108

 

 


PVN nodokļa likmes degvielai Baltijā un Polijā (%)*

 

Benzīns Dīzeļdegviela LPG
Igaunija 20 20 20
Latvija 21 21 21
Lietuva 21 21 21
Polija 8 8 8

 

* Datu avots: http://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf