Mazināt administratīvo slogu nozarē


Degvielas tirgotājiem ir jāievēro ne tikai uzņēmējdarbībai noteiktās pamatprasības, tādas kā grāmatvedības kārtošana, nodokļu aprite, bet arī specifiskas prasības, kas saistītas ar darba un vides drošību, strādājot paaugstinātas bīstamības objektos. Līdz ar visu prasību ievērošanu ir noteikta virkne dokumentu, kam jābūt pieejamiem papīra veidā katrā degvielas uzpildes stacijā, kā arī virkne atskaišu valsts institūcijām.

LDTA uzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt un padarīt efektīvāku atskaišu un dokumentu aprites sistēmu nozarē starp uzņēmumu un valsts institūcijām, ieviešot tiešsaistes sistēmas un vienotas elektroniskas datu bāzes, tā samazinot administratīvo slogu.

Piemēram, efektīvākais un caurspīdīgākais risinājums uzņēmumiem būtu tirdzniecības datu nodošana Valsts ieņēmumu dienestam tiešsaistes režīmā. To ilgtermiņā redzam kā veiksmīgāko risinājumu un apliecinām gatavību atbalstīt Valsts ieņēmumu dienestu šādas pieejas attīstīšanā.

LDTA iestājas par samērīgu administratīvo slogu nozarē, kas attaisno tās mērķus, vienlaikus lieki neapgrūtinot uzņēmējdarbību ar dokumentu un atskaišu gatavošanu tur, kur tam nav pievienotās vērtības jeb ir rodami daudz efektīvāki risinājumi.Saistītie raksti