Sadarbības partneri:Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.312
„Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā”

Spēkā no: 06.05.2011

http://www.likumi.lv/doc.php?id=229557

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.450
„Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”

Spēkā no: 18.06.2011

http://www.likumi.lv/doc.php?id=231827

1 2 3
 
 

LATVIJAS DEGVIELAS TIRGOTĀJU ASOCIĀCIJA

Valdes priekšsēdētājs
Ojārs KARČEVSKIS
Mobilais +371 29 353 717

Izpilddirektore:
Ieva LIGERE
Mobilais +371 28 381 325
Adrese:
Citadeles iela 1A
Rīga, LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 40008037779

Tālrunis +371 67 320 229
Fakss +371 67 320 228
E-pasts: birojs@ldta.lv
Copyright © 2012 LDTA, all rights reserved.