Sadarbības partneri:Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
Spēkā no: 17.08.2007

http://likumi.lv/doc.php?id=161883

Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellen
Spēkā no: 01.07.2015

http://likumi.lv/ta/id/273753

Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.772
"Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Spēkā no: 22.10.2005

http://www.likumi.lv/doc.php?id=119463&from=off

Enerģētikas likums
Spēkā no: 06.10.1998

http://www.likumi.lv/doc.php?id=49833

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.286
„Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā”

Spēkā no: 22.04.2011

http://www.likumi.lv/doc.php?id=229001

1 2 3
 
 

LATVIJAS DEGVIELAS TIRGOTĀJU ASOCIĀCIJA

Valdes priekšsēdētājs
Ojārs KARČEVSKIS
Mobilais +371 29 353 717

Izpilddirektore:
Ieva LIGERE
Mobilais +371 28 381 325
Adrese:
Citadeles iela 1A
Rīga, LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 40008037779

Tālrunis +371 67 320 229
Fakss +371 67 320 228
E-pasts: birojs@ldta.lv
Copyright © 2012 LDTA, all rights reserved.