Sadarbības partneri:Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.332
"Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

Spēkā no: 01.01.2002

http://www.likumi.lv/doc.php?id=11217&from=off

Biodegvielas likums
Spēkā no: 15.04.2005

http://www.likumi.lv/doc.php?id=104828

Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.772
"Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Spēkā no: 22.10.2005

http://www.likumi.lv/doc.php?id=119463&from=off

Enerģētikas likums
Spēkā no: 06.10.1998

http://www.likumi.lv/doc.php?id=49833

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.286
„Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā”

Spēkā no: 22.04.2011

http://www.likumi.lv/doc.php?id=229001

1 2 3
 
 

LATVIJAS DEGVIELAS TIRGOTĀJU ASOCIĀCIJA

Padomes priekšsēdētājs
Ojārs KARČEVSKIS
Mobilais +371 29 353 717

Valdes priekšsēdētājs:
Mārtiņš STIRĀNS
Mobilais +371 29 206 494
Adrese:
Citadeles iela 1A
Rīga, LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 40008037779

Tālrunis +371 67 320 229
Fakss +371 67 320 228
E-pasts: birojs@ldta.lv
Copyright © 2012 LDTA, all rights reserved.