Sadarbības partneri:Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Spēkā no: 01.04.1995

http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946

Likums „Par akcīzes nodokli”
Spēkā no: 01.05.2004

http://www.likumi.lv/doc.php?id=81066

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662
„Akcīzes preču aprites kārtība”

Spēkā no: 01.09.2005

http://www.likumi.lv/doc.php?id=115573&from=off

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.332
"Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

Spēkā no: 01.01.2002

http://www.likumi.lv/doc.php?id=11217&from=off

Biodegvielas likums
Spēkā no: 15.04.2005

http://www.likumi.lv/doc.php?id=104828

1 2 3
 
 

LATVIJAS DEGVIELAS TIRGOTĀJU ASOCIĀCIJA

Valdes priekšsēdētājs
Ojārs KARČEVSKIS
Mobilais +371 29 353 717

Izpilddirektore:
Ieva LIGERE
Mobilais +371 28 381 325
Adrese:
Citadeles iela 1A
Rīga, LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 40008037779

Tālrunis +371 67 320 229
Fakss +371 67 320 228
E-pasts: birojs@ldta.lv
Copyright © 2012 LDTA, all rights reserved.