Sadarbības partneri:Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Spēkā no: 01.04.1995

http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946

Likums „Par akcīzes nodokli”
Spēkā no: 01.05.2004

http://www.likumi.lv/doc.php?id=81066

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662
„Akcīzes preču aprites kārtība”

Spēkā no: 01.09.2005

http://www.likumi.lv/doc.php?id=115573&from=off

Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
Spēkā no: 17.08.2007

http://likumi.lv/doc.php?id=161883

Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellen
Spēkā no: 01.07.2015

http://likumi.lv/ta/id/273753

1 2 3
 
 

LATVIJAS DEGVIELAS TIRGOTĀJU ASOCIĀCIJA

Padomes priekšsēdētājs
Ojārs KARČEVSKIS
Mobilais +371 29 353 717

Valdes priekšsēdētājs:
Mārtiņš STIRĀNS
Mobilais +371 29 206 494
Adrese:
Citadeles iela 1A
Rīga, LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 40008037779

Tālrunis +371 67 320 229
Fakss +371 67 320 228
E-pasts: birojs@ldta.lv
Copyright © 2012 LDTA, all rights reserved.